Gubici

Američka automobilska kompanija Tesla uknjižila je rekordan gubitak od 710 miliona dolara u prvom ovogodišnjem kvartalu.
Nova Ljubljanska banka, NLB
Loše poslovanje i gubici banaka od 2004. do 2013. rezultirali su dokapitalizacijom i sanacijom državnim sredstvima.
Centar za istraživačko novinarstvo istražio je koliko su kompetentni i na koji način se imenuju članovi skupština javnih
Vanredna uprava Agrokora danas objavljuje koliki je ukupni gubitak Agrokor grupe i Agrokora d. d.
Objavljeni su revidirani finansijski izvještaji za ključne kompanije u sklopu koncerna Agrokor. Brojke pokazuju gubitke,
Objavljeni su revidirani finansijski izvještaji za ključne kompanije u sklopu koncerna Agrokor. Brojke pokazuju gubitke,
Oglasi