Gravitacija

Golema crna rupa 12 milijarda puta je veća od Sunca i ozbiljan je izazov teorijama rasta crnih rupa u ranom svemiru.
Sunce, vjetar i plima - to su novi izvori energije koji bi mogli osigurati svjetlo za milione ljudi zemalja u razvoju. Osim
Gravitacija bi uskoro mogla postati još jedan od izvora energije, te omogućiti mnogima da uštede.
Oglasi