Granice istoka

U novom izdanju emisije Granice Istoka, analiziramo odnose Ankare i Washingtona i odgovaramo na pitanja - je li Turska
Analiziramo strateški značaj Hormuškog moreuza za izvoz nafte i plina.
U novom izdanju emisije Granice istoka, analiziramo rastuću moć Kine u Aziji i na Bliskom istoku i odgovaramo na pitanje je
U novom izdanju emisije Granice Istoka, analiziramo položaj islama i muslimana u Evropi i odgovaramo na pitanje postoji li
U novom izdanju emisije Granice istoka analiziramo odnose religije, nasilja i nacionalizma i odgovaramo na pitanje je li
U ovom izdanju emisije Granice Istoka analiziramo političku, ekonomsku i društvenu situaciju Jordana i odgovaramo na pitanje
Oglasi