Granice

Izvjestilac EP-a za Srbiju kazao kako je EU primila k znanju debatu o promjeni granica, ali nije uključena aktivno.
Granica sa Srbijom se mora definirati, stav je savjetnika predsjednika Kosova Hashima Thacija.
Dogovoreno je da ukoliko sporazum o granici ne bude postignut u dvije godine, obratit će se nekom međunarodnom sudu.
Kosovski premijer ponovio da takse na robu iz Srbije i BiH neće biti ukinute dok Beograd ne prizna nezavisnost Kosova.
Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu pomoći će Crnoj Gori da bolje upravlja granicom.
Parlament treba usvojiti niz zakona koji se odnose na migracije, trgovinu, finansijske usluge, poljoprivredu, ribarstvo.
Oglasi