Gradovi

Pregled mjera koje preuzimaju evropski gradovi u borbi protiv vozila koja najviše zagađuju.
Decentralizacija je najsloženija reforma koju Hrvatska nije nikada uspjela realizovati do kraja, uprkos političkom diskursu
Interaktivno
Beč je sa trona skinuo Melbourne, Damask je najgori grad za život dok Beograd bilježi veliki napredak.
Beograd je na listi gradova kod kojih je u proteklih pet godina došlo do najvećeg poboljšanja uvjeta življenja.
Interaktivno
Regionalni centri - Beograd, Sarajevo i Zagreb odlične su destinacije za jeftino putovanje.
Pukovi i divizije preimenovani su u cilju očuvanja vojne tradicije te da bi vojnici pokazali lojalnost i patriotizam.
Oglasi