Goran Mišić

Četiri dana ovog festivala u Beogradu razgolitila su poražavajuću istinu koju znamo - kultura je žrtva loših politika.
Pola vijeka od premijere ʽKoseʼ jedna tribina i brojne fotografije, replike i kostimi svjedoče o duhu bunta i slobode.
Da li će oni za koje je predsjednik nebrojeno puta izrekao najpogrdnije uvrede zagristi udicu i vratiti se u parlament.
Kakva je sudbina pregovaračkog procesa Beograda i Brisela koji je evidentno zapao u krizu kojoj se ne nazire kraj?
Kada se koristi izraz srpski, a kada srbijanski: Ogled o (zlo)upotrebi prisvojnih pridjeva sa nastavcima -ski i -čki.
Priča o Albancu i Srpkinji iz Beograda koji su zajedno pretrpjeli najstrašniji verbalni linč, iako se uopšte ne poznaju.
Oglasi