Genocid

Fond će biti utrošen za nabavku hrane i osnovnih životnih potrepština za izbjeglice u Bangladešu.
U izvještaju se navodi da su u operacijama mijanmarske vojske ubijene hiljade Rohinja, dok ih je 740.000 pobjeglo.
Robert McNeil je sjećanja o hororu pretočio u umjetnička djela kojima po Britaniji širi istinu o ratnim zločinima u BiH.
Kako Mijanmar može preokrenuti svoje politike protiv Rohinja ako ima dvije svjetske sile služe kao primjer?
Genocid u Srebrenici se neće zaboraviti, a počinitelji se moraju privesti pravdi, poručuje šefica kanadske diplomatije.
Vojska i naoružani dobrovoljci počinili su užasne zločine, a više od 700.000 Rohinja prognano je iz svojih domova.
Oglasi