Genetski inženjerig

Uprkos zabrinutosti o sigurnosti genetski modificiranih organizama, naučnici tvrde da su ovi proizvodi sigurni.
Oglasi