Genetska modifikacija

Od mlijeka genetski modificiranih ovaca proizvodili bi se lijekovi protiv dijabetesa, hemofilije i poremećaja rasta.
Oglasi