Geert Wilders

Rutte se distancirao od takmičenja u crtanju karikatura poslanika Muhammeda koje je najavio ekstremni desničar Wilders.
Interaktivno
Muslimani su najviše izloženi negativnim izjavama i nepovoljnim propisima nacionalističkih partija i zvaničnika.
Ekstremni desničar želi organizovati to takmičenje u zgradi holandskog Parlamenta.
Pet osoba je ranije osuđeno na po četiri godine zatvora zbog podmetanja požara s terorističkim motivom.
Holandski ultradesničar i flamanski nacionalist Filip Dewinter namjeravali održati skup u briselskoj općini Molenbeck.
Wilders ne želi vidjeti ljude stranog porijekla među parlamentarcima, a protivi se i dvojnom državljanstvu.
Oglasi