Freedom House

Prema izvještaju "Freedom Housea", nevladine organizacije koja prati stanje sloboda u svijetu, tokom prošle godine od 195
Prema izvještaju "Freedom Housea", nevladine organizacije koja prati stanje sloboda u svijetu, tokom prošle godine od 195
Hrvatska je dobila najlošiju ocjenu Freedom Housea od 2009. godine i pripada kategoriji poluučvršćenih demokratija.
Interaktivno
Iako je ocijenjena kao slobodna država, Srbija jedina u regiji bilježi silazni trend na listi Freedom Housea.
Borba protiv manipulacije je teža nego boriti se protiv drugih oblika cenzure, kao što je blokiranje mrežne stranice.
Prema podacima Freedom Housea za Balkan pošteni izborni procesi i vladavina prava dodatno su pogoršani nakon što je Evropska
Oglasi