Frecciarossa

Frecciarossa 1.000 za sada dostiže maksimalnu brzinu od 300 kilometara na sat, a teoretski može dostići i 400 km/h.
Ništa nije pronađeno
Oglasi