Fotoreporteri

Piše: Nihad Kreševljaković Dok je najveći broj fotoreportera odlazio ka Bosni, Kevin Carter 1993. odlazi u Sudan Odmah...
Za novinare i reportere 2012. je bila crna godina. Prema podacima Međunarodnog instituta za štampu tokom obavljanja svog
Oglasi