Financiranje

Jedan od pionira filmskih i TV koprodukcija u Hrvatskoj o stanju i perspektivama zemalja u regiji u unosnom biznisu.
Potpisi
Potencijalni kandidati za predsjednika Hrvatske moraju prikupiti svaki po 10 tisuća potpisa u 12 dana.
Sankcije uvedene za 25 korporacija, banaka i pojedinaca povezanih s proiranskim grupama, uključujući Hezbollah.
Revizija je pokazala da je prošlogodišnji gubitak MA bio 1,97 miliona eura, a potencijalne obaveze 22,5 miliona eura.
Netransparentnost financiranja kampanja otvara sumnje, jer dug se mora vratiti, a cijenu uglavnom plaćaju građani.
Ponude za ulaganje predale ruska, kineska, korejska, češka, dvije bugarske kompanije i jedna registrirana u Njemačkoj.
Oglasi