Favipiravir

Kliničko testiranje vođeno od marta, sada završeno, nije otkrilo nikakve nove opasnosti za zdravlje.
Ništa nije pronađeno
Oglasi