Fašizam

Povodom dana oslobođenja Zagreba od fašizma, u glavnom hrvatskom gradu tradicionalno će se uz obalu Save zapaliti kresovi.
Banja Luka je u utorak podsjećala na teška vremena, kada su je okupirale ustaše, koje su sarađivale sa četnicima.
Guverner Koruške traži od Vlade da zabrani skup ili osigura poštivanje zakona u vezi neprihvatljivih ideoloških stavova.
Nađa Biser-Taso bila je sarajevski ilegalac i partizanka, žena koja se aktivno borila protiv fašizma u svim oblicima.
Cilj svakog srpskog nacionalista u Vojvodini jest dekonstrukcija autonomije.
Teško da je malo koji čovjek u stanju odbraniti Hrista u sebi od sebe samoga, a kamoli da u njegovo ime odbrani Evropu.
Oglasi