Fancuska

Napadi u Parizu, u kojima je poginulo 128 ljudi, najkrvaviji su napadi u Evropi nakon onih počinjenih u Madridu 2004.
Ništa nije pronađeno
Oglasi