Faik Biščević

Treći i četvrti minaret Hamzibegove džamije vakuf je sanske porodice Biščević.
Ništa nije pronađeno
Oglasi