Fahrudin Vojić

Priča o Vidu Kaučiću je priča o Bosni i Hercegovini, o tome da je život različitih vjera i nacionalnosti ovdje moguć.
Inicijativa za izmjenom odluke o radnom vremenu pojedinih djelatnosti u Bihaću naišla je na pozitivan odjek.
Izgradnja mira je proces u društvu koji doprinosi da svaki njegov član živi zadovoljno, sretno i sa jednakim pravima.
Gradonačelnik Bihaća ohrabren je što taj grad nije sam, kao što nisu bili ni drugi gradovi kada su pogođeni poplavama.
Biciklisti kažu da bi i oni trebali biti uključeni u implementaciju projekta jer poznaju biciklistički sistem u regionu.
Fzičkim i ljudskim pejsažom, šareni Bihać je raskršće na kojem se sve miješa i iznova nastaje kao izvorno i unikatno.
Oglasi