Evropska unija

Njemačka kancelarka traži kooperativnost u pregovorima oko Brexita, britanska premijerka od Evropljana traži ustupke.
Pravni stručnjaci kažu da se to tijelo može iskoristiti za obračun sa sucima koji su kritični prema vlasti.
Andrej Plenković
Saradnju Vlade s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj premijer je ocijenio dobrom te kako treba nastaviti njegovati dijalog.
Zastupnici su većinom glasova prihvatili sporazume IPA 2017 (prvi dio), Evropa za građane i ERASMUS +.
Velika Britanija i njeni partneri iz Unije ni u četvrtak nisu postigli napredak u pregovorima o izlasku zemlje iz EU-a.
Želje da se dođe do naručioca i izvršioca napada na Oliveru Lakić nisu u skladu s onim što su realne sposobnosti države.
Oglasi