Europski sud za ljudska prava

Pred Sudom u Strasbourgu Slovenija ima 148 presuda na milion stanovnika u kojima je utvrđeno kršenje ljudskih prava.
Oglasi