Europski parlament

Zbog niza problema, direktiva o ukidanju pomicanja sata bi se trebala primjenjivati od aprila 2020. godine.
Pregovarači su se dogovorili da će se do 2030. smanjiti ispuštanje CO2 za 37,5 posto u odnosu na 2021. godinu.
Na evropskom putu Bosne i Hercegovine nalazi se dilema - država građana ili nacionalne i etničke politike, kaže Šoltes.
EU planira sredstva usmjeriti za migracije, odbranu, sigurnost, istraživanje i inovacije, a ne za razvoj nerazvijenih.
Biljana Borzan je ovih dana imenovana izvjestiteljicom Evropskog parlamenta za položaj žena u balkanskim državama.
Na Kosovu je široko rasprostranjena korupcija, postoje elementi zarobljene države i nepotrebnog političkog utjecaja.
Oglasi