Eurobarometar

Procent građana koji smatraju da je Evropska unija 'dobra stvar' porastao sa 47 na 50 posto...
Od 30.000 građana širom Evrope, 58 posto ih smatra da njihove vlade nisu bile djelotvorne u borbi s ekonomskom krizom.
Oglasi