Euro

Prema istraživanju ECB-a, 74 posto građana eurozone smatra da je euro bio dobar za EU, a 64 posto za njihovu zemlju.
Prema istraživanju je 56 posto anketiranih protiv jedinstvene europske valute, 40 posto je za, a četiri posto ne zna.
Guverner Hrvatske narodne banke najavio je da će Hrvatska uskoro poslati pismo namjere Evropskoj centralnoj banci za
U Ugovoru o pristupanju EU piše da će Hrvatska pristupiti eurozoni i referendum je održan, kaže hrvatski premijer.
Na snagu stupio Ugovor iz Maastrichta, utvrđeni kriteriji za ulazak u uniju i uvođenje zajedničke valute.
Euro, Novac
Evropska komisija spremna je tehnički i finansijski pomoći Hrvatskoj u uvođenju eura, kaže komesar Valdis Dombrovskis.
Oglasi