Etničko čišćenje

Pomoć je odobrena za projekte u bangladeškim regijama u kojima Rohinje trostruko nadmašuju broj lokalnog stanovništva.
Više od polovine procijenjene sume za ovu godinu bilo bi namijenjeno za hranu, vodu, sanitarije i sklonište.
Bojkot civilnoj vladi Suu Kyi, vojsci ubica i rasistički nastrojenom društvu, poručio je organizator konferencije.
Američka glumica i humanitarka posjetila je izbjegličke logore u Bangladešu u kojima boravi i do milion Rohinja.
Škole će biti zamijenjene onima koje će voditi opštinske vlasti Jerusalema, a koje podržavaju vlasti Izraela.
Grad etničkog čišćenja, urbicida, elitocida, grad koji je raznio Ferhadiju... to je imidž Banje Luke.
Oglasi