Essam al-Zamil

Al-Zamil je u pritvoru sa desetinama intelektualaca i klerika u vladinom slamanju protivnika Mohammeda bin Salmana.
Ništa nije pronađeno
Oglasi