Energija

Zagađenje, Industrija, Staklenički plinovi
Švedska zauzima četvrto mjesto, prva tri su prazna jer nijedna zemlje nije imala dobre rezultate u svim kategorijama.
Instalacije će biti na objektima na vodi, lagunama i moru, kojih ima u izobilju u ovoj afričkoj zemlji.
Grad će morati smanjiti oslanjanje na autobuski prijevoz, koji je najveći zagađivač.
Prema planovima vlada potrošnja energije će do do 2030. porasti za 40 posto, a rast bi trebalo zadržati na 20 posto.
Plin, Plinovod
Prirodni plin će preskočiti ugalj zbog nastojanja da se smanji zagađenje i povećanju uporabe tekućeg prirodnog plina.
Saudijska Arabija koristi trenutno naftu i prirodni plin da bi ispunila svoje zahtjeve za energijom, koji su sve veći.
Oglasi