Energetika

Radi se o političkom projektu, koji je prijetnja po sigurnost i napore da se diverzificira izvore opskrbe energijom.
Turski tok je projekt kojeg čine dva kraka plinovoda, kojim će ruski plin biti isporučivan u Tursku te u Evropu.
Američki ministar energetike Rick Perry je rekao kako Moskvu treba spriječiti da koristi energiju kao oružje prisile.
Plin, Plinovod
Prirodni plin će preskočiti ugalj zbog nastojanja da se smanji zagađenje i povećanju uporabe tekućeg prirodnog plina.
Oni koji na problem gradnje malih hidroelektrana na Balkanu gledaju sa strane pozivaju na ozbiljan stručni pristup.
Njemačka je nevoljno i u tišini prihvatila američki pritisak da napravi terminal za uvoz američkog tečnog gasa.
Oglasi