Emisije

Australijski lider je odmah naredio ukidanje poreza na ugljik i obećao odbijanje brodova sa azilantima.
Stavovi ključnih zemalja na samitu COP18 u Kataru o mjerama koje je potrebno preduzeti zbog klimatskih promjena.
Oglasi