Eli Tauber

Prvi put u 100 godina u BiH, u Srednjobosanskom kantonu judaizam se izučava u nastavi vjeronauke.
Zagrebački profesor u penziji je kao mladić odveden u koncentracioni logor, gdje je ubijeno više od milion ljudi.
Jaki su tragovi Sefarda u kulturnoj i historijskoj baštini BiH, ne samo u spomenicima i muzejima, već i u muzici.
Zašto BiH nema zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta? Je li negiranje holokausta i genocida preslov za nove
Oglasi