Eksperti

U novom svijetu nazvanom "internet svih stvari", nisu samo kompjuteri i telefoni povezani na svjetsku mrežu...
Moneyval tražio od BiH usvajanje zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Dvije godine od Donatorske konferencije u Sarajevu, nije izgrađena nijedna kuća za izbjeglice. Najugroženiji u BiH, Crnoj
Više od deset javnih institucija u BiH kažnjeno je zbog nepoštivanja Zakona o zaštiti konkurencije. Za ekonomske eksperte,
Prema tvrdnjama američkih eksperata, antibakterijski sapuni više su štetni nego korisni. Nakon 40 godina istraživanja,
Objavljeno da jedna od hemikalija, koju sadrži većina takvih sapuna, može da bude opasna za zdravlje.
Oglasi