Ekonomska kriza

Prethodnih nekoliko sedmica zabilježen je rekordan broj zahtjeva za naknadu za nezaposlene u SAD-u.
Bit će nam potrebna revolucija u javnom sektoru da se oporavimo.
Planeta je praktično blokirana, ljudi se štite i bore onoliko koliko je u njihovoj moći.
Epidemija bolesti COVID-19 samo je katalizator, a ne i uzrok ekonomske krize s kojom se SAD sada suočava.
Zbog pandemije bolesti COVID-19 ekonomsko tkivo brojnih zemalja trpi nesagledive posljedice.
Niz je faktora zbog kojih se uobičajene mjere neće moći primijeniti na krizu ekonomije izazvanu pojavom korona virusa.
Oglasi