Ekonomska kriza

Bit će nam potrebna revolucija u javnom sektoru da se oporavimo.
Planeta je praktično blokirana, ljudi se štite i bore onoliko koliko je u njihovoj moći.
Epidemija bolesti COVID-19 samo je katalizator, a ne i uzrok ekonomske krize s kojom se SAD sada suočava.
Zbog pandemije bolesti COVID-19 ekonomsko tkivo brojnih zemalja trpi nesagledive posljedice.
Niz je faktora zbog kojih se uobičajene mjere neće moći primijeniti na krizu ekonomije izazvanu pojavom korona virusa.
Kako bi smanjio posljedice ekonomske krize, Hong Kong pomaže najugroženijima na razne načine.
Oglasi