Ekonomija

Čelnik OVP-a najavio je početak zvaničnih razgovora sa šefovima parlamentarnih stranaka.
Svi ubijeni u protestima proglasit će se 'mučenicima', a njihovim porodicama zagarantovat će se povlastice...
Osnova političkog kapitalizma je sistem privilegija za političku klasu, koje prate korupcija i organizirani kriminal.
Prema mišljenju stručnjaka, Slovenija kao i druge bivše zemlje SFRJ u praksi malo čini u borbi s klimatskom krizom.
Iznenadna Vučićeva promjena retorike sluti kako bi moglo doći do promjene prioriteta u sporu između Srbije i Kosova.
Izvještaj Ministarstva rada pokazuje da rast plata stagnira, smanjuje se broj radnika u proizvodnji i maloprodaji.
Oglasi