Ekonomija

Aktivnija fiskalna politika u eurozoni omogućila bi nam da prilagodimo naše mjere, kaže čelnik Evropske centralne banke.
Njemačka izvozno orijentirana ekonomija suočava se s negativnim efektima usporavanja rasta globalne ekonomije.
Kumulativni učinak trgovinskih sukoba mogao bi do 2020. godine dovesti do pada globalnog BDP-a od 700 milijarda dolara.
Riječ je o prvom suzdržanom odgovoru Ankare na prijetnju Donalda Trumpa da će uništiti tursku ekonomiju.
Čelnik OVP-a najavio je početak zvaničnih razgovora sa šefovima parlamentarnih stranaka.
Svi ubijeni u protestima proglasit će se 'mučenicima', a njihovim porodicama zagarantovat će se povlastice...
Oglasi