ECHR

Pad cijena nafte možda je opustošio finansije ove države, no popularnost ruskog predsjednika do sada je netaknuta.
Poljska osuđena zbog uloge u mučenjima koja su na njenoj teritoriji podnijeli jedan Palestinac i jedan Saudijac.
Slovenski mediji navode da bi stare devizne štediše mogle čekati do sedam godina na novac iz Ljubljanske banke.
U predmetu ''Azra Zornić protiv BiH'' Evropski sud za ljudska prava naveo hitnost promjene Ustava BiH...
Smatrajući da su mu povrijeđena prava na suđenje u razumnom roku, zatvoreni ratni zločinac tuži državu.
Niški rezervisti koji traže isplatu dnevnica za angažman 1999, nisu iskoristili pravni lijek u Srbiji, zaključio ECHR.
Oglasi