EBRD

Na konferenciji Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu održan je samit čelnika zemalja zapadnog Balkana. Pozvali su
Na konferenciji Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu održan je samit čelnika zemalja zapadnog Balkana. Izjasnili su
Balkanski čelnici uključili se u raspravu o brojnim temama ekonomske i političke prirode od važnosti za cijelu regiju.
Drugog dana konferencije Evropske banke za obnovu i razvoj, u Sarajevu će biti održan samit čelnika zemalja Zapadnog Balkana
Predsjednik Kosova rekao da neće doći u Sarajevo jer su bilateralni odnosi sa BiH na najnižem mogućem nivou.
U Sarajevu je počeo godišnji sastanak Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj u okviru kojeg se održava i
Oglasi