E-otpad

Godišnje u svijetu bude proizvedeno više od 50 miliona tona elektronskog i električnog otpada, a samo 12% uđe u proces reciklaže. U Srbiji se ta...
Ništa nije pronađeno
Oglasi