Dvojezičnost

Rat oko ćirilice dugoročno ugrožava poziciju Hrvatske u Vukovaru, ali kreatori politike u Zagrebu toga nisu svjesni.
Novim Statutom nisu predviđene dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama u Vukovaru.
Izmjenama zakona omogućilo bi se raspuštanje lokalnih predstavničkih tijela koja ne omoguće dvojezičnost.
Nakon komemoracije poginulima u Vukovaru, dio branitelja poskidao je sve dvojezične ploče sa institucija u gradu.
Godinu dana od uvođenja dvojezičnosti u Vukovar i svih dešavanja koja su potom uslijedila.
Gradonačelnik Vukovara rekao da su kritike kako odluka o referendumu ne donosi ništa njegova lična promišljanja.
Oglasi