Dug

Utjecaj pandemije korona virusa na nacionalne ekonomije naveo države da u aprilu emitiraju dug veći nego ikada ranije.
Budva, Crna Gora
ʽVeliko otvaranjeʼ u kojim bi sa radom počeli ugostiteljski objekti i plaže u Crnoj Gori najavljeno je za 18. maj.
U Sjevernoj Makedoniji su dvije hiljade ljudi tokom marta ostale bez posla. Vlada je, kao pomoć privredi i građanima
Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond ranije su pozvali da se olakša dužnički teret za najranjivije zemlje Afrike.
Te zemlje, koje već nose teret ogromnih dugova, sada su suočene s globalnim ekonomskim slomom zbog korona virusa.
Radi se o prvom neizvršavanju finansijskih obveza, premijer kaže da će zemlja težiti restruktuiranju vraćanja duga.
Oglasi