Dug

Budva, Crna Gora
ʽVeliko otvaranjeʼ u kojim bi sa radom počeli ugostiteljski objekti i plaže u Crnoj Gori najavljeno je za 18. maj.
U Sjevernoj Makedoniji su dvije hiljade ljudi tokom marta ostale bez posla. Vlada je, kao pomoć privredi i građanima
Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond ranije su pozvali da se olakša dužnički teret za najranjivije zemlje Afrike.
Te zemlje, koje već nose teret ogromnih dugova, sada su suočene s globalnim ekonomskim slomom zbog korona virusa.
Radi se o prvom neizvršavanju finansijskih obveza, premijer kaže da će zemlja težiti restruktuiranju vraćanja duga.
Novi ministar Vili Beroš kaže da će nastojati intenzivirati funkcionalnu integraciju bolnica kako bi se postigle uštede.
Oglasi