Drvar

Sela u zaleđu Drvara, Bosanskog Grahova i Bihaća odsječena su od gradova i ispresijecana granicama...
Nađa Biser-Taso bila je sarajevski ilegalac i partizanka, žena koja se aktivno borila protiv fašizma u svim oblicima.
Uz otvorene nade u Drvaru pokušavaju dokučiti izgubljene perspektive, jer su grad prvih povratnika, ali i pokajnika.
Priča o drijenu ne može se početi bez Drvaraca i Drvara, gradića u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
Ekipa magazina Al Jazeera Business pratila je proces privatizacije Galenike, nekadašnjeg beogradskog farmaceutskog diva.
Drvarski kraj u Bosni i Hercegovini poznat je po drenjinama, plodu drenjka, koje rastu isključivo u šumi. Sada je tamo
Oglasi