Drvar

Nadam se da će Drvar biti srpski grad, kao što je uvijek i bio, rekao je ambasador Srbije u BiH Aleksandar Đorđević.
Prijevremeni izbori održani su u devet općina i gradova BiH, a samo u tri najviše glasova dobili su nezavisni kandidati.
Sela u zaleđu Drvara, Bosanskog Grahova i Bihaća odsječena su od gradova i ispresijecana granicama...
Nađa Biser-Taso bila je sarajevski ilegalac i partizanka, žena koja se aktivno borila protiv fašizma u svim oblicima.
Uz otvorene nade u Drvaru pokušavaju dokučiti izgubljene perspektive, jer su grad prvih povratnika, ali i pokajnika.
Priča o drijenu ne može se početi bez Drvaraca i Drvara, gradića u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine.
Oglasi