Društvene mreže

Christopher Wylie, koji je nekada radio za Cambridge Analyticu, tvrdi da je ta kompanija sarađivala s Aggregate IQ.
Korisnici društvene mreže ismijavaju projekt kojim bi se iskopao pomorski kanal duž saudijsko-katarske granice.
Palestinci smatraju da ti profili na društvenim mrežama žele normalizovati okupaciju i zataškati njen imidž.
Društvene mreže danas znaju gotovo sve o svojim korisnicima, koji su im dali dozvolu za pristup podacima.
Andrew Bosworth, jedan od izvršnih direktora, zagovarao je bjesomučni rast kompanije pa čak i na račun korisnika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Njemačke objavilo je fotografiju na kojoj je ministar okružen s osam muškaraca.
Oglasi