Drugi svjetski rat

Hiljade spomenika NOB-a je uništeno ili oštećeno, dok se istovremeno podižu obilježja kolaboracionistima.
Kolaboracija je zločin zbog saradnje sa onima koji su okupirali zemlju i porobili narod, govori historičar iz Srbije.
Imama Smaila Buljubašića u selu Vrnograč, zbog saradnje sa NOP-om, strijeljali su pripadnici 369. njemačkog puka.
Neke zemlje nastoje da se uzroci za Drugi svjetski rat preprave zbog ličnih, političkih i ekonomskih interesa.
Namjeru japanskog cara da izrazi kajanje zbog događanja u Drugom svjetskom ratu spriječio je tadašnji premijer Yoshida.
Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi čuva sjećanja na čuvenu bitku kada je spašeno blizu 4.000 ranjenika.
Oglasi