Drugi svjetski rat

Steinmeier je povodom 80. godišnjice od početka rata, odao poštu žrtvama u Wielun, prvom bombardovanom gradu u Poljskoj.
Interaktivno
U interaktivnoj mapi istražite kako se odvijao najkrvaviji sukob u historiji čovječanstva.
Hiljade spomenika NOB-a je uništeno ili oštećeno, dok se istovremeno podižu obilježja kolaboracionistima.
Kolaboracija je zločin zbog saradnje sa onima koji su okupirali zemlju i porobili narod, govori historičar iz Srbije.
Imama Smaila Buljubašića u selu Vrnograč, zbog saradnje sa NOP-om, strijeljali su pripadnici 369. njemačkog puka.
Neke zemlje nastoje da se uzroci za Drugi svjetski rat preprave zbog ličnih, političkih i ekonomskih interesa.
Oglasi