Drugi svjetski rat

Na toj paradi učestvovalo je približno 28.000 vojnika, a oni su potom direktno s Crvenog trga odlazili na front.
I 75 godina od završetka Drugog svjetskog rata mjesta stradanja civilnog stanovništva u Beogradu mahom su neobilježena, a
Diktatoru je pružena gotovo poluvjekovna šansa da, kao posthumni heroj, u ʽvječnom boravištuʼ odgaja nove generacije.
Američki ratni brod potopile su japanske snage 1944. godine, u jednoj od najvećih pomorskih borbi u historiji.
Američki predsjednik, na pitanje o povlačenju iz Sirije, odgovara da Kurdi 'nisu pomogli' SAD-u u Drugom svjetskom ratu...
U Spomen području Jasenovac, koje se nalazi na mjestu nekadašnjeg najvećeg koncentracionog logora u Nezavisnoj državi
Oglasi