Dragan Stevanović

Iz Ljekarske komore Kantona Sarajevo tvrde da je direktorica KCUS-a ugrozila status stotina ljekara.
Dug Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo iznosi blizu 50 miliona eura, sindikat kritizira upravu.
Odluka o eventualnom spajanju dvije bolnice bit će donesena nakon sveobuhvatne analize.
U Liječničkoj komori Kantona Sarajevo podržavaju reformu zdravstvenog sustava, koja će se obaviti po procedurama.
Oglasi