Dragan Čavić

Predmet je formiran zbog podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije.
Predsjednik Narodne demokratske partije komentira burnu političku scenu, afere i mogući pad Vlade Republike Srpske.
Na površinu je isplivao mulj korupcije zaklonjen nacionalnim interesima, dok samo pare utječu na političke saveze.
Dragan Čavić tvrdi da je entitetski predsjednik Milorad Dodik u određenoj vrsti izolacije evropskih ambasadora.
Dragan Čavić jedini je shvatio da se opozicioni Savez za promjene sastaje samo kad treba reagovati na predsjednika RS-a.
Dragan Čavić tvrdi da Savez za promjene ne smije dozvoliti da ih Milorad Dodik okuplja i da NDP želi autentičnost.
Oglasi