Dragan Banjac

Da je Jugoslavija preživjela, danas bismo sasvim drukčije posmatrali odnose bilo kojeg njenog dijela s Rusijom.
Skoro tri decenije kasnije na Kosovu je na sceni još jedna velika podvala srpske političke vrhuške.
Ćirilično pismo nije osmislio niko sa šajkačom na glavi, a i onaj što je prilagodi (Vuk Karadžić) nosio je fes.
I pored relativno uspješnog poslovanja porodica Rančić je čvrsto riješila da se iseli iz Beograda i Srbije.
Armiju Bosne i Hercegovine, legitimnu i jedinu legalnu odbrambenu snagu tokom poslednjeg rata, nazivaju - takozvana.
Nasljednici slavne Narodnooslobilačke vojske sada vijence polažu svojim neprijateljima, četnicima Draže Mihailovića.
Oglasi